Z uwagi na wiela zapytań odnośnie służby dziadków w 11 Pułku Ułanów Legionowych postanowiłem zamieścić na tej stronie imienną listę ułanów tego pułku. Lista sporządzona jest na podtawie monografii Ryszarda Juszkiewicza "11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Śmigłego Rydza". Z doświadczenia wiem, że na liście znajdują się błędy typu zmienione imię lub ranga ułana. Należy jednak wybaczyć autorowi, gdyż sporządzenie takiej listy wymaga ogromnego nakładu pracy.  

OFICEROWIE

 

PODOFICEROWIE

 

UŁANI

 

 

 

Strona główna    
   

Strona ta należy do witryny: http://smbit11.republika.pl
Ostatnia modyfikacja: 07.IV.2005